Zaloguj się | Rejestracja
Twoja przeglądarka nie obsługuje zawartości Flash.

Otwarto ekoport w gminie Dobra


Otwarto ekoport
w gminie Dobra


W piątek, 28 września oficjalnie otwarto Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w gminie Dobra. Ekoport znajduje się przy ul. Zwierzynieckiej, w sąsiedztwie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, i już przyjmuje odpady od mieszkańców.


Uroczystego otwarcia Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych dokonali m.in. Wójt Gminy Dobra Teresa Dera, Przewodniczący Rady Gminy Dobra Bartłomiej Miluch, kierownik Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji Anna Budzyńska i przedstawiciele wykonawcy inwestycji.

"Na budowę ekoportu udało się pozyskać środki unijne. Mieszkańcy gminy będą teraz mogli przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów wszystko to co im zalega w domu. Osoby, które przyjadą tu oddać to co jest im zbędne, będą mogły też odwiedzić nasze zwierzęta w schronisku" - mówiła podczas otwarcia wójt Teresa Dera.

Po przecięciu wstęgi zaproszeni goście zwiedzili ekoport oglądając m.in. kontenery na selektywnie zbierane odpady. Była też okazja zważyć się na drogowej wadze - wszyscy zaproszeni goście ważyli razem 1820 kg.

Ekoport zaczął przyjmować odpady od mieszkańców od soboty, 29 września. Punkt będzie czynny w poniedziałki w godz. 8-17 oraz od wtorku do soboty w godz. 8-16.

W Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych przyjmowane będą wyłącznie selektywnie zebrane odpady komunalne, wytworzone i dostarczone przez mieszkańców gminy Dobra:

- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji czy odpady zielone (tj. skoszona trawa oraz liście, drobne gałęzie, w miesiącach styczeń, luty - choinki),
- odpady opakowaniowe (szklane po środkach spożywczych, z tworzyw sztucznych po artykułach spożywczych i chemii gospodarczej, wielomateriałowe po artykułach spożywczych, foliowe, papierowe, metalowe),
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.1688 z późn. zm.), powstający wyłącznie w gospodarstwie domowym (tj. urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyłączeniem przemysłowych, elektroniczne zabawki zasilane bateriami przenośnymi lub stałym zasilaniem); odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być kompletne - niedopuszczalne jest przekazywanie odpadów zdekompletowanych np. pozbawionych elementów metalowych,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe czyli odpady, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w pojemniku na zmieszane odpady komunalne (w szczególności stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wykładziny podłogowe.),
- zużyte opony w ilości do 12 szt. rocznie na gospodarstwo/nieruchomość (tj. opony pochodzące z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej),
- akumulatory i zużyte baterie,
- przepracowane oleje silnikowe, smarowe,
- świetlówki, żarówki,
- zużyte tonery i kartridże,
- nośniki danych (kasety, dyski, dyskietki, płyty),
- tekstylia (tj. odzież, tkaniny dekoracyjne i użytkowe),
- przeterminowane leki i opakowania po nich, powstające wyłącznie w gospodarstwie domowym, z wyłączeniem odpadów powstających w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w warunkach domowych, będących w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 21 z późn. zm.) odpadami medycznymi,
- chemikalia i opakowania po nich czyli chemiczne środki spożywcze, chemiczne środki gospodarstwa z domowego, chemiczne środki budowlano-remontowe używane w gospodarstwie domowym (tj. opakowania po farbach, klejach, impregnatach, farby, kleje, żywice, lepiszcza, materiały konserwująco impregnujące w wyłączeniem odpadów, których sposób zagospodarowania określają odrębne przepisy); odpady te przyjmowane będą wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach, posiadających oryginalną etykietę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację odpadu w chwili przyjęcia do PSZOK,
- drobne odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości do 100 kg rocznie na nieruchomość.

Wszelkich informacji o funkcjonowaniu punktu będzie można uzyskać na miejscu, w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI na stronie www.dobraszczecinska.pl oraz pod nr telefonu: 91 311 34 87 (sekretariat).

Magazynowanie odpadów będzie się odbywało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. będzie prowadzone w sposób selektywny z podziałem na poszczególne frakcje rodzaje odpadów, w pojemnikach i kontenerach dostosowanych do składu i właściwości poszczególnych frakcji i rodzajów odpadów, w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi, w szczególności pracowników PSZOKu oraz osób z punktu korzystających. Przewiduje się zabezpieczenie magazynowanych odpadów przed wiatrem poprzez ich magazynowanie w kontenerach i pojemnikach, część odpadów np. odpady z papieru i tektury będą zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Dodatkowo planowane jest wyposażenie PSZOKu w specjalistyczny, szczelny kontener na odpady niebezpieczne, kontener magazynowy dla przedmiotów do ponownego użycia. W magazynie tym mieszkańcy będą mogli pozostawiać odpady, urządzenia i materiały, które będą mogły być wykorzystane przez innych. Dla mieszkańców gminy Dobra wykonana zostanie ścieżka edukacyjna w formie tablic dot. tematyki gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów, każdy z kontenerów oraz pojemników zostanie w czytelny sposób opisany.

Całość przedstawionych działań pozwoli na usprawnienie i ulepszenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobra, w sposób bezpieczny dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

Budowa PSZOK-u była dofinansowana z Funduszy Europejskich w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-220 pn.: "Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych w Gminie Dobra". Celem projektu jest poprawa środowiska na terenie gminy Dobra poprzez zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu.


Przeczytaj komentarze sąsiadów do tej wiadomościNowy ekoport w gminie Dobra:


Ekoport w gminie Dobra:poniedziałek 01 października 2018 - 11:25:25 | Komentarze: 0
Wersja do druku

szukaj w Bezrzecze24

USŁUGI W/DLA BEZRZECZA

podolog.szczecin
chmurka.jpg
Przedszkole Poranna Chmurka
Mierzyn, ul. Poranna 4
Przytulne przedszkole bez barier architektonicznych, zajęcia muzyczno - ruchowe, zabawy w kręgu, jęz. niemiecki i angielski, doświadczenia przyrodnicze, terapia ręki, logopedia, rewalidacja, sensoplastyka, dla chętnych zajęcia na basenie.
stylowa.jpg
Restauracja Stylowa
Dobra, ul.Szczecińska 20b
tel. +48 517 687 606
W stylowym klimacie zorganizujemy dla Państwa przyjęcie okolicznościowe a także wszelkie spotkania firmowe. Zapraszamy na szeroki wybór dań, w tym prawdziwą pizzę, które oferujemy również z dowozem w wyznaczonym obszarze. Specjalizujemy się także w cateringu na przyjęcia domowe i firmowe.

przychodnie.jpg
Przychodnie
Medycyny Rodzinnej
Zapraszamy naszych Pacjentów na pierwsze bezpłatne szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B - wzw B. Bezrzecze, ul. Górna 18b,
tel. +48 91 818 20 10.
autofit.jpg
AUTO FIT
mechanika pojazdowa
71-211 Szczecin
ul. Szeroka 63
PN - PT 9:00 - 18:00
Firma AUTO FIT prowadzi kompleksową naprawę i diagnostykę samochodów z grupy VW, AUDI, SEAT, SKODA oraz naprawy mechaniczne wszystkich innych marek. Zapraszamy.
Telefon: +48 91 432 75 63
reklama
reklama.jpg
Reklama w portalu Bezrzecze24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu Bezrzecze24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Sprawdź ofertę reklamową... więcej