WiadomośćAwaria przy ul. Cynamonowej w Bezrzeczu
(Kategoria: Bezrzecze - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
sobota 15 sierpnia 2020 - 12:36:58


Awaria przy ul. Cynamonowej w Bezrzeczu


Gmina Dobra, informuje, że stały wypływ wody z posesji przy ul. Cynamonowej jest wynikiem awarii istniejącego rurociągu kanalizacji deszczowej przebiegającego z tyłu posesji prywatnych przy ul. Cynamonowej, Korzennej i Bukszpanowej.


Rurociąg ten zbiera wody opadowe:
- ze zbiornika retencyjnego zlokalizowanego pomiędzy ul. Górną i Cynamonową
- z otwartego rowu do którego skierowane są wody popłuczne ze stacji filtrów na terenie ujęcia wody przy ul. Parkowej.

Stały wypływ wody w trakcie bezdeszczowej aury jest wynikiem przekierowania wód popłucznych do niedrożnego w chwili obecnej starego układu kanalizacyjnego. Gmina Dobra podjęła działania mające na celu udrożnienie rurociągu, niestety usunięcie awarii wiązałoby się z dużymi nakładami finansowymi na wymianę prawdopodobnie ok. 50 m starego zużytego technicznie rurociągu. Przepompowywanie wód poza obszar awarii również wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi na działanie pompy i dodatkowo efektami akustycznymi przy jej całodobowej pracy.

W związku z powyższym podjęto decyzję o przekierowaniu wód na jezdnię i pobocze drogi z płyt celem przejęcia tych wód przez nowo wybudowany układ kanalizacji deszczowej w ul. Bukszpanowej. Gmina podjęła działania mające na celu przekierowanie płynących wód grawitacyjnie z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie osiedla „Cynamonowe”, które jest włączone w nowo wybudowany rurociąg kanalizacji deszczowej w ul. Bukszpanowej.

Efektem tych działań powinno być przepięcie rurociągiem grawitacyjnym tymczasowym do dnia 19.08.2020 r. wód płynących powierzchnią ul. Cynamonowej i Korzenną.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z założonym planem inwestycyjnym rozpoczęła się budowa dalszego odcinka układu kanalizacji deszczowej obejmująca między innymi przejęcie wód opadowych:
- ze zbiornika retencyjnego zlokalizowanego pomiędzy ul. Górną i Cynamonową
- z otwartego rowu do którego skierowane są wody popłuczne ze stacji filtrów na terenie ujęcia wody przy ul. Parkowej.
Planowany termin zakończenia robót budowlano - montażowych związanych z ułożeniem kanalizacji to 31.12.2020 r.

W związku z powyższym wydatkowanie środków finansowych na naprawę zdegradowanego technicznie rurociągu, który w najbliższym czasie i tak wyłączony zostanie z eksploatacji byłoby nieracjonalne i niezasadne z punktu wydatkowania środków z budżetu Gminy.

Za wszelkie utrudnienia w komunikacji drogowej oraz inne niedogodności w obszarze awarii przepraszamy, ale podjęte przez Gminę działania rozwiążą problem płynącej wody. W związku z powyższym, prosimy Państwa o wyrozumiałość dla uciążliwości powstałych w wyniku awarii, a także powstałych w rozpoczynanym procesie budowlanym.

Wójt Gminy Dobra

Przeczytaj komentarze sąsiadów do tej wiadomości


Źródło: Bezrzecze 24 - portal mieszkańców Bezrzecza
( http://bezrzecze24.pl/news.php?extend.3524 )