WiadomośćDofinansowanie dwóch inwestycji w gminie Dobra
(Kategoria: Bezrzecze - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
czwartek 28 października 2021 - 17:45:01


Dofinansowanie dwóch inwestycji w gminie Dobra


Ogłoszono wyniki pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie otrzymały dwie inwestycje na terenie gminy Dobra: rozbudowa drogi powiatowej Bezrzecze - Wołczkowo w ciągu ulic Górnej i Koralowej oraz budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowej i Mierzyńskiej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Mierzynie.W poniedziałek, 25 września ogłoszono wyniki pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Do samorządów województwa zachodniopomorskiego na strategiczne inwestycje trafi 1.041.695.766 zł. Wnioski samorządów o finansowanie w ramach funduszu oceniała Komisja ds. wsparcia Rządowego Funduszu Polski Ład. Na podstawie rekomendacji komisji Prezes Rady Ministrów podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania z programu. Kolejny nabór wniosków dla samorządów ma ruszyć jeszcze w tym roku.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

W ramach programu dofinansowanie otrzymały dwie inwestycje na terenie gminy Dobra: rozbudowa drogi powiatowej Bezrzecze - Wołczkowo w ciągu ulic Górnej i Koralowej oraz budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowej i Mierzyńskiej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Mierzynie. Dofinansowanie na rozbudowę drogi powiatowej otrzymało Starostwo Powiatowe w Policach, a pieniądze na odprowadzenie wód deszczowych w Mierzynie - Gmina Dobra.

Rozbudowa drogi powiatowej Bezrzecze - Wołczkowo w ciągu ulic Górnej i Koralowej ma na celu poprawę stanu nawierzchni drogi, poprawę bezpieczeństwa w ruchu samochodowym oraz ujednolicenie standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego Bezrzecze z Miastem Szczecin. Projekt inwestycji jest już gotowy - powstał przy ścisłej współpracy Powiatu Polickiego i Gminy Dobra, która udzieliła wsparcia finansowego na jego opracowanie.

Inwestycja zakłada przebudowę konstrukcji jezdni o szerokości 5,5 m (na końcowym odcinku 6,0 m), przebudowę i budowę obustronnych chodników, budowę pasów rowerowych oraz mini ronda na skrzyżowaniu z ul. Szkolną.

Zaprojektowano również:
1) Budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do zbiornika retencyjno-infiltrującego.
2) Pas wyłączenia na skręcie do obiektów handlowych (Biedronka).
3) Budowę pętli autobusowej wraz z miejscami parkingowymi.
4) Odnowienie oznakowanie pionowego i poziomego.

"Przewidywany okres realizacji inwestycji wynosi powyżej 12 miesięcy, a wartość to 9 mln zł. Deklarowana kwota udziału własnego to 450 tys. zł" - informuje Starostwo Powiatowe w Policach.

Powiat Policki otrzyma na inwestycję 8.550.000 złotych dofinansowania.

Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowej i Mierzyńskiej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Mierzynie ma na celu poprawę poprawę gospodarki wodnej i zabezpieczenie miejscowości przed zalewaniem związanym z intensywnymi opadami deszczu. Gmina Dobra otrzymała na tę inwestycję 4.999.999 złotych dofinansowania.

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Źródło: Bezrzecze 24 - portal mieszkańców Bezrzecza
( http://bezrzecze24.pl/news.php?extend.3651 )