WiadomośćDofinansowanie remontu ul. Górnej i Koralowej
(Kategoria: Bezrzecze - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
wtorek 17 maja 2022 - 11:51:23


Dofinansowanie remontu ul. Górnej i Koralowej


Starostwo Powiatowe w Policach otrzymało 4,3 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę drogi powiatowej Bezrzecze - Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej. Dodatkowe pieniądze pomogą w rozstrzygnięciu przetargu na realizację inwestycji.4 lutego 2022 r. Powiat Policki ogłosił przetarg na rozbudowę drogi powiatowej Bezrzecze - Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej. Oferty złożyły dwie firmy:

EUROVIA POLSKA S.A. - 12.994.900,73 zł
STRABAG Sp. z o.o. - 13.901.181,95 zł

Wstępna kwota, którą Powiat Policki zarezerwował na rozbudowę drogi, wynosiła 10,5 mln złotych. Inwestycja otrzymała wcześniej 8.550.000 złotych dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. To jednak nie jedyne dofinansowanie, która zyskała inwestycja. Powiat Policki otrzyma dodatkowe 4,3 mln złotych na realizację prac budowlanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

"Dodatkowe środki na pewno pomogą nam w rozstrzygnięciu przetargu" - mówi Magdalena Sochanowska, naczelnik Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach.

Prace budowlane zakładają przebudowę drogi powiatowej Bezrzecze - Wołczkowo na odcinku od granicy ze Szczecinem (przed skrzyżowaniem ulic Koralowej z Zaściankową) do pętli autobusowej w rejonie ul. Parkowej. Przebudowana zostanie konstrukcja jezdni, obustronne chodniki i skrzyżowania z poszczególnymi ulicami. Na skrzyżowaniu z ul. Szkolną powstanie mini rondo. Po obu stronach jezdni zaprojektowano pasy rowerowe o szerokości 1,5 m.

Przebudowana zostanie też pętla autobusowa w rejonie ul. Parkowej. Wjazd na pętlę odbywać się będzie za pomocą istniejącej drogi, która zostanie poszerzona do szerokości 7,0 m. W środku pętli zaprojektowano 21 miejsc postojowych dla pojazdów osobowych oraz jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Wybudowane zostaną przystanki autobusowe.

Odwodnienie drogi odbywać się będzie za pomocą projektowanych wpustów ulicznych oraz odwodnienia liniowego, częściowo do przebudowywanej kanalizacji deszczowej oraz częściowo do nowoprojektowanych kolektorów. W ciągu ulicy Miodowej powstanie nowa droga do istniejącego zbiornika retencyjnego i do rowerowego placu zabaw.

W zakres całej inwestycji wchodzą:
- przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej,
- przebudowa istniejących skrzyżowań,
- budowa i przebudowa chodników,
- budowa pasów rowerowych,
- budowa przystanków autobusowych,
- budowa pętli autobusowej,
- budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowych,
- wykonanie oznakowania poziomego,
- wykonanie oznakowania pionowego,
- remont lub przebudowa istniejących zjazdów,
- budowa nowych zjazdów,
- wycinka kolidujących drzew i krzewów,
- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do zbiornika retencyjno-infiltrującego wg odrębnego opracowania branżowego,
- usunięcie kolizji z istniejącym oświetleniem ulicznym wg odrębnego opracowania branżowego,
- usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą wodociągową, telekomunikacyjną, energetyczną, sanitarną, deszczową wg odrębnego opracowania branżowego.

Rozbudowa drogi powiatowej Bezrzecze - Wołczkowo w ciągu ulic Górnej i Koralowej ma na celu poprawę stanu nawierzchni drogi, poprawę bezpieczeństwa w ruchu samochodowym oraz ujednolicenie standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego Bezrzecze z Miastem Szczecin. Projekt inwestycji powstał przy ścisłej współpracy Powiatu Polickiego i Gminy Dobra, która udzieliła wsparcia finansowego na jego opracowanie.

Termin wykonania zamówienia wynosi 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Policach
Źródło: Bezrzecze 24 - portal mieszkańców Bezrzecza
( http://bezrzecze24.pl/news.php?extend.3675 )