Zaloguj się | Rejestracja
Twoja przeglądarka nie obsługuje zawartości Flash.

Nowa droga z Wołczkowa i Bezrzecza do Szczecina


Nowa droga z Wołczkowa i Bezrzecza do Szczecina

Po uzyskaniu od strony wojskowej wstępnej akceptacji przebiegu alternatywnej drogi z Wołczkowa i Bezrzecza do Szczecina, Gmina Dobra uwzględniła w koncepcji zmiany, które wcześniej zgłosiło wojsko.


Realizacja nowego połączenia drogowego ma na celu odciążenie obecnych dróg prowadzących z Bezrzecza i Wołczkowa do Szczecina, które w godzinach komunikacyjnego szczytu są zakorkowane. Nowa droga powinna poprawić komunikację pomiędzy gminą Dobra a Szczecinem i przenieść część ruchu przez Wołczkowo i Bezrzecze poza wskazane miejscowości. Dzięki temu zmniejszy się hałas w centrum miejscowości i poprawi bezpieczeństwo na drodze.

Alternatywne połączenie ze Szczecinem zwiększy też płynność ruchu w sytuacjach awaryjnych i stworzy komplementarny ciąg komunikacyjny względem planowanej budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Poprawi się również skomunikowanie gminy Dobra z planowaną pętlą autobusowo-tramwajową przy ul. Nowoszerokiej oraz halą widowiskowo-sportową Netto Arena w Szczecinie.

Pod koniec czerwca 2018 r. Gmina Dobra przesłała do organów wojskowych kolejny (siódmy) wariant przebiegu drogi, który uwzględniał zgłoszone wcześniej uwagi. W 2. połowie września strona wojskowa zaakceptowała wstępnie wytyczony przebieg trasy i zgłosiła kilka poprawek. Droga zacznie się zaraz za Wołczkowem (od strony Głębokiego), a zakończy na ul. Nowoszerokiej, obok hali Netto Arena.

W październiku i listopadzie dokonano analizy uwag zgłoszonych przez wojsko, a w grudniu opracowano koncepcję uwzględniającą poprawki i przekazano ją do zaopiniowania Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie oraz Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Szczecin. W styczniu wprowadzono uzupełnienia w koncepcji, zgodnie z uwagami ZDiTM oraz WGKIOŚ, a w lutym Gmina Dobra ponownie wystąpiła do strony wojskowej z propozycją przebiegu drogi, uwzględniając także w większości postulaty wojska.

W przypadku ostatecznej akceptacji koncepcji przez stronę wojskową, podjęte zostaną dalsze czynności związane z przygotowaniem i podpisaniem stosownego porozumienia pomiędzy Gminą Dobra, Szczecinem i wojskiem. Po podpisaniu porozumienia będzie możliwe przystąpienia do opracowania projektu budowlanego alternatywnej drogi.

Alternatywne połączenie Wołczkowa i Bezrzecza ze Szczecinem ma być jednojezdniową, dwupasmową drogą klasy G, z rozmieszczonymi rondami w miejscach przecięcia i zbliżenia do głównych dróg zbiorczych i lokalnych, obsługujących przyległe obszary. Jedno z rond byłoby zlokalizowane mniej więcej na wysokości ul. Parkowej, a drugie na wysokości ul. Miętowej i Bukszpanowej.

Wzdłuż trasy zaprojektowano ponadto:
- jednostronne chodniki szerokości 2 m wraz z przejściami dla pieszych i odgałęzieniami w rejonie projektowanych skrzyżowań i zbliżeń do istniejących dróg i ulic,
- jednostronne ścieżki rowerowe szerokości 2,5 m wraz z odgałęzieniami w rejonie projektowanych skrzyżowań i zbliżeń do istniejących dróg i ulic,
- rezerwę terenu pod przystanki komunikacji autobusowej w rejonie projektowanych skrzyżowań oraz zaproponowano rozmieszczenie przystanków pośrednich pomiędzy nimi,
- pas dzielący pomiędzy jezdnią a ciągami pieszymi i rowerowymi szerokości 5 m na potrzeby oddalenia jezdni od linii zabudowy i jednocześnie możliwości zapewnienia odpowiedniej przestrzeni na lokalizację urządzeń ochrony środowiska, umożliwiających niezależne poprowadzenie chodnika i ścieżki rowerowej względem poziomu jezdni.
- od strony terenów wojskowych pas szerokości około 4m na potrzeby wykonania skarp i ogrodzenia, ponadto od proj. km 2+600 do 3+300 zaproponowano rezerwę terenu szerokości około 9 m pod wykonanie ziemnego ekranu akustycznego celem ograniczenie emisji hałasu od znajdującej się po stronie północnej strzelnicy garnizonowej.

Jednym z podstawowych warunków przy projektowaniu docelowym drogi, będzie takie jej poprowadzenie, aby maksymalnie zminimalizować jej wpływ na obecnych użytkowników obszarów w rejonie jej przebiegu. Warto też dodać, że w projekcie budowy nowego ronda w ciągu ulicy Nowoszerokiej pozostawiono wolny pas z przeznaczeniem na przyszłe włączenie drogi alternatywnej w nowy układ drogowy, planowany do realizacji przy hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie.

Projekt "Budowa drogi wyjazdowej z m. Bezrzecze do ul. Nowoszerokiej w m. Szczecin" znalazł się na liście rezerwowej przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Priorytetu 7b Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Przeczytaj komentarze sąsiadów do tej wiadomościKoncepcja nowego połączenia drogowego Bezrzecza ze Szczecinem - kliknij i powiększ:

środa 27 lutego 2019 - 13:32:29 | Komentarze: 0
Wersja do druku

szukaj w Bezrzecze24

USŁUGI W/DLA BEZRZECZA

podolog.szczecin


slonecznysad


Centrum Medyczne LuxMedica.jpg
Centrum Medyczne LuxMedica
jest nowoczesnym centrum, działającym na rynku medycznym od 2013 roku, które zostało wyposażone w najnowocześniejszy i najwyższej jakości sprzęt medyczny, najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz profesjonalny i wykwalifikowany personel.
Nasz adres: Mierzyn, ul. Welecka 1A
Telefon: +48 91 48 48 404


autofit.jpg
AUTO FIT
mechanika pojazdowa
71-211 Szczecin
ul. Szeroka 63
PN - PT 9:00 - 18:00
Firma AUTO FIT prowadzi kompleksową naprawę i diagnostykę samochodów z grupy VW, AUDI, SEAT, SKODA oraz naprawy mechaniczne wszystkich innych marek. Zapraszamy.
Telefon: +48 91 432 75 63
reklama.jpg
Reklama w portalu Bezrzecze24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu Bezrzecze24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Sprawdź ofertę reklamową... więcej