Zaloguj się | Rejestracja
Twoja przeglądarka nie obsługuje zawartości Flash.

Nowa droga z Wołczkowa do Szczecina - porozumienie


Nowa droga z Wołczkowa do Szczecina - porozumienie

Gmina Dobra przygotowała projekt porozumienia dotyczącego nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo ze Szczecinem. Dokument jest teraz analizowany przez Urząd Miasta Szczecin.


Realizacja nowego połączenia drogowego ma na celu odciążenie obecnych dróg prowadzących z Bezrzecza i Wołczkowa do Szczecina, które w godzinach komunikacyjnego szczytu są zakorkowane. Nowa droga powinna poprawić komunikację pomiędzy gminą Dobra a Szczecinem i przenieść część ruchu przez Wołczkowo i Bezrzecze poza wskazane miejscowości. Dzięki temu zmniejszy się hałas w centrum miejscowości i poprawi bezpieczeństwo na drodze.

Alternatywne połączenie ze Szczecinem zwiększy też płynność ruchu w sytuacjach awaryjnych i stworzy komplementarny ciąg komunikacyjny względem planowanej budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Poprawi się również skomunikowanie gminy Dobra z planowaną pętlą autobusowo-tramwajową przy ul. Nowoszerokiej oraz halą widowiskowo-sportową Netto Arena w Szczecinie.

Pod koniec czerwca 2018 r. Gmina Dobra przesłała do organów wojskowych kolejny (siódmy) wariant przebiegu drogi, który uwzględniał zgłoszone wcześniej uwagi. W 2. połowie września strona wojskowa zaakceptowała wstępnie wytyczony przebieg trasy i zgłosiła kilka poprawek. Droga zacznie się zaraz za Wołczkowem (od strony Głębokiego), a zakończy na ul. Nowoszerokiej, obok hali Netto Arena.

W październiku i listopadzie dokonano analizy uwag zgłoszonych przez wojsko, a w grudniu opracowano koncepcję uwzględniającą poprawki i przekazano ją do zaopiniowania Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie oraz Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Szczecin. W styczniu wprowadzono uzupełnienia w koncepcji, zgodnie z uwagami ZDiTM oraz WGKIOŚ, a w lutym Gmina Dobra ponownie wystąpiła do strony wojskowej z propozycją przebiegu drogi, uwzględniając także w większości postulaty wojska.

Po wstępnym ustaleniu zakresu przebiegu nowej drogi przez gminy Dobra i Miasto Szczecin oraz stronę wojskową ustalono, że strona samorządowa przygotuje porozumienie o współdziałaniu, ustaleniu zasad i możliwości realizacji nowego połączenia drogowego. Gmina Dobra przygotowała projekt porozumienia i na początku września przekazała go do zaakceptowania do Urzędu Miasta Szczecin. Po wypracowaniu ostatecznego kształtu porozumienia przez strony samorządowe, projekt porozumienia zostanie przekazany do strony wojskowej.

Po podpisaniu porozumienia przez wszystkie strony będzie możliwe przystąpienia do opracowania projektu budowlanego alternatywnej drogi.

Alternatywne połączenie Wołczkowa i Bezrzecza ze Szczecinem ma być jednojezdniową, dwupasmową drogą klasy G, z rozmieszczonymi rondami w miejscach przecięcia i zbliżenia do głównych dróg zbiorczych i lokalnych, obsługujących przyległe obszary. Jedno z rond byłoby zlokalizowane mniej więcej na wysokości ul. Parkowej, a drugie na wysokości ul. Miętowej i Bukszpanowej.

Wzdłuż trasy zaprojektowano ponadto:
- jednostronne chodniki szerokości 2 m wraz z przejściami dla pieszych i odgałęzieniami w rejonie projektowanych skrzyżowań i zbliżeń do istniejących dróg i ulic,
- jednostronne ścieżki rowerowe szerokości 2,5 m wraz z odgałęzieniami w rejonie projektowanych skrzyżowań i zbliżeń do istniejących dróg i ulic,
- rezerwę terenu pod przystanki komunikacji autobusowej w rejonie projektowanych skrzyżowań oraz zaproponowano rozmieszczenie przystanków pośrednich pomiędzy nimi,
- pas dzielący pomiędzy jezdnią a ciągami pieszymi i rowerowymi szerokości 5 m na potrzeby oddalenia jezdni od linii zabudowy i jednocześnie możliwości zapewnienia odpowiedniej przestrzeni na lokalizację urządzeń ochrony środowiska, umożliwiających niezależne poprowadzenie chodnika i ścieżki rowerowej względem poziomu jezdni.
- od strony terenów wojskowych pas szerokości około 4m na potrzeby wykonania skarp i ogrodzenia, ponadto od proj. km 2+600 do 3+300 zaproponowano rezerwę terenu szerokości około 9 m pod wykonanie ziemnego ekranu akustycznego celem ograniczenie emisji hałasu od znajdującej się po stronie północnej strzelnicy garnizonowej.

Jednym z podstawowych warunków przy projektowaniu docelowym drogi, będzie takie jej poprowadzenie, aby maksymalnie zminimalizować jej wpływ na obecnych użytkowników obszarów w rejonie jej przebiegu. Warto też dodać, że w projekcie budowy nowego ronda w ciągu ulicy Nowoszerokiej pozostawiono wolny pas z przeznaczeniem na przyszłe włączenie drogi alternatywnej w nowy układ drogowy, planowany do realizacji przy hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie.

Projekt "Budowa drogi wyjazdowej z m. Bezrzecze do ul. Nowoszerokiej w m. Szczecin" znalazł się na liście rezerwowej przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Priorytetu 7b Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Przeczytaj komentarze sąsiadów do tej wiadomościKoncepcja nowego połączenia drogowego Bezrzecza ze Szczecinem - kliknij i powiększ:

czwartek 19 września 2019 - 19:09:11 | Komentarze: 0
Wersja do druku

szukaj w Bezrzecze24

USŁUGI W/DLA BEZRZECZA

podolog.szczecin


slonecznysad


Centrum Medyczne LuxMedica.jpg
Centrum Medyczne LuxMedica
jest nowoczesnym centrum, działającym na rynku medycznym od 2013 roku, które zostało wyposażone w najnowocześniejszy i najwyższej jakości sprzęt medyczny, najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz profesjonalny i wykwalifikowany personel.
Nasz adres: Mierzyn, ul. Welecka 1A
Telefon: +48 91 48 48 404


autofit.jpg
AUTO FIT
mechanika pojazdowa
71-211 Szczecin
ul. Szeroka 63
PN - PT 9:00 - 18:00
Firma AUTO FIT prowadzi kompleksową naprawę i diagnostykę samochodów z grupy VW, AUDI, SEAT, SKODA oraz naprawy mechaniczne wszystkich innych marek. Zapraszamy.
Telefon: +48 91 432 75 63
reklama.jpg
Reklama w portalu Bezrzecze24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu Bezrzecze24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Sprawdź ofertę reklamową... więcej