Zaloguj się | Rejestracja
Twoja przeglądarka nie obsługuje zawartości Flash.

Uchwalono budżet Gminy Dobra na 2020 r.


Uchwalono budżet Gminy Dobra na 2020 r.

Rada Gminy Dobra przyjęła budżet na 2020 rok, który przedstawiła Wójt Teresa Dera. 12 radnych głosowało za, przeciw było 7, a 2 wstrzymało się od głosu. Budżet zakłada rekordowe wydatki na inwestycje w Gminie Dobra w kwocie 61.346.000 zł. To o 7 mln zł więcej niż w ubiegłym roku i o 18 mln więcej niż 2 lata temu.


Podczas XI sesji Rady Gminy Dobra Wójt Teresa Dera przedstawiła budżet na 2020 rok. Budżet został wcześniej zaakceptowany przez komisje Rady Gminy Dobra i pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

"W tym roku budżet wynosi prawie 167 mln złotych. Z tego planujemy wydać na inwestycje rekordowe 61 mln złotych, czyli 37% ogólnej kwoty wydatków" - mówiła Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.

Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę drogową - ok. 45% wydatków majątkowych, oświatę - ok. 24%, infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną - ok. 18%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - ok. 4%, kulturę fizyczną - ok. 3%. W projekcie budżetu na 2019 rok wydatki inwestycyjne wynosiły 53.941.160 zł, a jeszcze rok wcześniej - 43.037.775 zł.

W planach są m.in. budowy nowych dróg, chodników, oświetlenia, ale także remonty dróg powiatowych. W Mierzynie przebudowane zostaną m.in. ulice Elżbiety, Mierzyńska, Zakładowa i Spółdzielców, w Dobrej ul. Przytulna, w Wołczkowie ulice Piaskowa i Malinowa. Powstaną też nowe chodniki, m.in. w Mierzynie, pomiędzy Grzepnicą i Dobrą oraz przy ul. Parkowej w Bezrzeczu. W Dołujach przebudowane zostanie skrzyżowanie. To tylko część zaplanowanych inwestycji drogowych.

Na szczególną uwagę zasługuje porównanie wydatków i dochodów z tytułu realizacji przez gminę zadań w zakresie oświaty. W 2020 roku Gmina Dobra otrzyma na ten cel 20.913.350,03 zł, w tym subwencję oświatową w kwocie 19.213.212 zł i inne dotacje oraz wpływy w kwocie 1.700.138,03 zł. Wydatki na zadania oświatowe, tj. utrzymanie szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych, obsługa ekonomiczna i administracyjna, dotacje dla przedszkoli niepublicznych, świetlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wpłata do budżetu państwa części subwencji tzw. janosikowe, zaplanowano w kwocie 44.226.760,03 zł, w tym 14.670.000 zł to wydatki na inwestycje w oświacie.

Gmina Dobra planuje rozpocząć prace projektowe dotyczące budowy nowej szkoły w Dołujach, nowego przedszkola w Bezrzeczu oraz termomodernizację budynku i rozbudowę szatni w szkole w Rzędzinach.

Łączna kwota zaplanowanych wydatków wynosi 164.319.127,57 zł i będzie niższa od prognozowanych dochodów o 2.600.000 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

Porównaliśmy też budżety gmin Dobra, Kołbaskowo, Police i Nowe Warpno. Sprawdziliśmy m.in. dochody i wydatki.

Planowane dochody gmin powiatu polickiego w 2020 roku:
Gmina Police - 238.183.662 zł
Gmina Dobra - 166.919.127 zł
Gmina Kołbaskowo - 92.288.677 zł
Gmina Nowe Warpno - 8.484.474 zł


Planowane wydatki gmin powiatu polickiego w 2020 roku:
Gmina Police - 236.148.662 zł
Gmina Dobra - 164.319.127 zł
Gmina Kołbaskowo - 99.194.029 zł
Gmina Nowe Warpno - 9.690.177 zł


Planowane wydatki inwestycyjne gmin powiatu polickiego w 2020 roku:
Gmina Dobra - 61.346.000 zł (37,33 % wydatków)
Gmina Kołbaskowo - 28.795.992 zł (29,03 % wydatków)
Gmina Police - 22.065.206 zł (9,34 % wydatków)
Gmina Nowe Warpno - 215 000 zł (2,22 % wydatków)


Prezentacja budżetu Gminy Dobra na 2020 r.:


XI sesja Rady Gminy Dobra - 19 grudnia 2019 r.:


Przeczytaj komentarze sąsiadów do tej wiadomościsobota 21 grudnia 2019 - 07:36:18 | Komentarze: 0
Wersja do druku

szukaj w Bezrzecze24

USŁUGI W/DLA BEZRZECZA

podolog.szczecin


slonecznysad


autofit.jpg
AUTO FIT
mechanika pojazdowa
71-211 Szczecin
ul. Szeroka 63
PN - PT 9:00 - 18:00
Firma AUTO FIT prowadzi kompleksową naprawę i diagnostykę samochodów z grupy VW, AUDI, SEAT, SKODA oraz naprawy mechaniczne wszystkich innych marek. Zapraszamy.
Telefon: +48 91 432 75 63
reklama.jpg
Reklama w portalu Bezrzecze24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu Bezrzecze24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Sprawdź ofertę reklamową... więcej